Każda osoba działająca w Radiu ElitaCafe /R.E.C/, jest zobowiązana do zapoznania się treścią Regulaminu i przestrzegania go.

Redaktor Naczelny jest obowiązany w szczególności:

 -być odpowiedzialny za całą redakcję oraz działalność radia

– zapoznać wszystkie osoby działające w Radiu z treścią Regulaminu i zakresem ich obowiązków

– ustalić i przekazać zakresy czynności

Członkowie Radia

  1. Ekipa Radia ElitaCafe /R.E.C/ jest lojalna wobec swojej stacji radiowej, gotowa do wykonywania pracy na zasadzie wolontariatu, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo.
  2. Dla wyjaśnienia spraw i rozwiązania konfliktów, wykorzystuje wszelkie możliwości dialogu i porozumienia się wewnątrz Radia.
  3. Członkowie Radia powinni wyraźnie oddzielać prywatne działania od działań wykonywanych na rzecz radia. Nie wolno doprowadzać do powstania sytuacji ”konfliktu interesów”, w szczególności wykluczyć należy współpracę z innymi stacjami radiowymi.
  4. Zespół Radia w swoich wypowiedziach nie powinien naruszać dobrego imienia Radia ElitaCafe /R.E.C/.
  5. Wszyscy są życzliwi dla ludzi, zapobiegają napięciom i rozładowują je, przestrzegając zasad poprawnego zachowania.
  6. W przypadku gdy jest z czymś problem i nie ma możliwości załatwienia go samodzielnie, należy zwrócić się do Redaktora Naczelnego.
  7. Szefowie działów podlegają bezpośrednio Redaktorowi Naczelnemu radia.
  8. Identyfikatory oraz legitymacje prasowe wydawane są przez Redaktora Naczelnego według jego uznania na czas określony.
  9. Każdy z zespołu R.E.C, ma obowiązek przestrzegać zasad ochrony danych osobowych i przepisów RODO.

               REGULAMIN PREZENTERA R.E.C

1) Gramy prywatnie dla PRZYJEMNOŚCI, NIEODPŁATNIE

2) Prowadzący audycje jest odpowiedzialny za nadawane treści

3) Prezenter nie używa słów uważanych ogólnie za wulgarne lub obraźliwe

4) Każdy prezenter,  przed audycją ma OBOWIĄZEK wpisania się w RAMÓWKĘ.

5) Szanujemy wzajemnie swój czas prezenterów. Przedłużenie audycji  jest możliwe tylko w porozumieniu z prezenterem który gra po nas i się na to zgodzi.

6) Prezenter powinien zameldować się  min. 5 minut przed audycją na Panelu Prezentera, a po skończonej audycji wylogować się.

7) Prezenter realizuje własny program muzyczny mieszczący się w ramach profilu radia.

8) Każdy prezenter powinien poinformować słuchaczy o:

– stronie radia https://radio-elitacafe.pl/

– Naszym  fanpage na Facebooku Radio-ElitaCafe/R.E.C/

– Grupach radiowych na FB: Metalowa Jazda oraz Fani Radia ElitaCafe

9) Sprawy prywatne lub nieporozumienia rozwiązujemy poza grupami radiowymi, PRYWATNIE .

Zastrzegam sobie zmiany w którymkolwiek z punktów regulaminu Radia ElitaCafe/R.E.C/

Redaktor Naczelny – właściciel internetowego radia

Radio ElitaCafe /R.E.C/

Grzegorz Stosio