Grzegorz Stosio – Redaktor Naczelny

                                          

Kasia Telesińska – Z-ca Redaktora Naczelnego   

Krzysztof Kaciupa – Fotoreporter /Szef Działu/

Piotr Krutul – Fotoreporter

Izabela Nagłowska RESEARCHER

 

Łukasz Kowalek /Barlinecki Meloman/ – Recenzje

Martyna Ostrowska. Felietony i recenzje.

Marcin/Stary Metalowiec. Prezenter

Pior i Kryszpin. Prezenterzy. Gościnnie w R.E.C

Marzena Pachroń – Założycielka Radia ElitaCafe