Grzegorz Stosio – Redaktor Naczelny

NaczelnyREC@gmail.com

Kasia Telesińska – Z-ca Redaktora Naczelnego, Prezenterka

Małgorzata Chełchowska – Researcher

Katarzyna Zakolska – Recenzje

Krzysztof Kaciupa – Fotoreporter /Szef Działu/

Piotr Krutul – Fotoreporter /Szef Działu Reklamy/

Ian Stringer – Fotoreporter

Marta Jaguścik – Fotoreporterka

Marek “Marculus” Leszczyński – Prezenter

Marzena Pachroń – Założycielka Radia ElitaCafe