Grzegorz Stosio – Redaktor Naczelny

                                          

Kasia Telesińska – Z-ca Redaktora Naczelnego             

Krzysztof Kaciupa – Fotoreporter /Szef Działu/

Piotr Krutul – Fotoreporter

Izabela Nagłowska RESEARCHER

Łukasz Kowalek /Barlinecki Meloman/ – Recenzje

 

Katarzyna Zakolska – Recenzje

Ian Stringer – Fotoreporter

Marta Jaguścik – Fotoreporterka, instagram

Marzena Pachroń – Założycielka Radia ElitaCafe