Grzegorz Stosio – Redaktor Naczelny

                                         

Kasia Telesińska – Z-ca Redaktora Naczelnego             

 

 

Krzysztof Kaciupa – Fotoreporter /Szef Działu/

Piotr Krutul – Fotoreporter /Szef Działu Reklamy/

Łukasz Kowalek /Barlinecki Meloman/ – Recenzje

Katarzyna Zakolska – Recenzje

Ian Stringer – Fotoreporter

Marta Jaguścik – Fotoreporterka, instagram

Marzena Pachroń – Założycielka Radia ElitaCafe