Grzegorz Stosio – Redaktor Naczelny

                                          

Kasia Telesińska – Z-ca Redaktora Naczelnego   

Krzysztof Kaciupa – Fotoreporter /Szef Działu/

 

Piotr Krutul – Fotoreporter

Izabela Nagłowska RESEARCHER

Łukasz Kowalek /Barlinecki Meloman/ – Recenzje

Martyna Ostrowska. Felietony i recenzje.

Katarzyna Zakolska – Recenzje

Ian Stringer – Fotoreporter

Marta Jaguścik – Fotoreporterka, instagram

Marzena Pachroń – Założycielka Radia ElitaCafe