Zasady głosowania

1. Można oddać jednorazowo 3 (trzy) głosy co 12 godzin,

2. Nie można głosować 2 (dwa) razy na ten sam utwór,

3. W każdej chwili (dopóki nie minie 12 godzin od oddania głosu) możecie wycofać swój głos i zagłosować na inny utwór,

4. Nie jest konieczne wykorzystanie wszystkich trzech głosów np. oddanie jednego, też jest zaliczone jako głosowanie.

Głosowanie w tej edycji Metal Top 30, trwa od 21.10.2020 godz. 12:00, do 21.11.2020 godz. 12:00

Voting rules

1.You can cast 3 votes at a time, every 12 hours,

2. You cannot vote twice for the same piece,

3. At any time (within 12 hours of voting), you can withdraw your vote and vote for another piece,

4. You don’t have to use all three votes in one go.

Voting for this edition of Metal Top 30 has been running from 21/10/2020 at 12:00, until November 21, 2020 12:00