Ekipa REC

 

Grzegorz Stosio – Redaktor Naczelny, Prezenter

Kasia Telesińska – Managment, Prezenterka

Małgorzata Chełchowska – Managment

Jakub Szczęsny-Czarnecki – Recenzje /Szef Działu/, Redaktor

Katarzyna Zakolska – Recenzje

Dominik Szwarc – Recenzje

Krzysztof Kaciupa – Fotoreporter /Szef Działu/

Piotr Krutul – Fotoreporter /Szef Działu Reklamy/

Ian Stinger – Fotoreporter

Marzena Pachroń – Założycielka Radia ElitaCafe